Od 13.02.2023r można składać u wychowawców kartę kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr 6 w Gdańsku.